ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 66
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 65
กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนน O-net สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนน O-net สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
แจ้งการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 65
แจ้งการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 65
เปิดรสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 65
กำหนดเปิดเรียน ON-SITE
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 65
สวัสดีปีใหม่ 2565
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 65
ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำนักเรียนเข้ารับวัคซีน โควิด-19
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคโควิด-19
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 64
การทำวุ้นในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่ดี มีงานสร้างอาชีพ สร้างอนาคตในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิค-19
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 64
ทูตน้อยคอยเตือน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 64
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 64
โรงเรียนวัดเสาธงกลางมีกำหนดการจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและจ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุพร้อมทั้งค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 64