ผู้บริหาร

นายชำนาญ โพธิ์เอม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
การจัดทำเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ไม่ดี
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/07/2015
ปรับปรุง 05/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 256893
Page Views 318791
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส คลองด่าน บางบ่อ
2 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ คลองด่าน บางบ่อ
3 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง คลองด่าน บางบ่อ
4 โรงเรียนวัดสีล้ง คลองด่าน บางบ่อ 023316474
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) คลองด่าน บางบ่อ
6 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ (ประชาสรรค์) คลองด่าน บางบ่อ
7 โรงเรียนวัดสร่างโศก คลองด่าน บางบ่อ
8 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร คลองด่าน บางบ่อ
9 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คลองด่าน บางบ่อ
10 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม คลองด่าน บางบ่อ 021838828
11 โรงเรียนอนุบาลพูลโภคผล คลองด่าน บางบ่อ
12 โรงเรียนคลองพระยานาคราช คลองนิยมยาตรา บางบ่อ
13 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา คลองนิยมยาตรา บางบ่อ
14 โรงเรียนตลาดคลองสวน คลองสวน บางบ่อ
15 โรงเรียนคลองกระแซงเตย คลองสวน บางบ่อ
16 โรงเรียนชุมชนบางบ่อ บางบ่อ บางบ่อ
17 โรงเรียนคลองกันยา บางบ่อ บางบ่อ
18 โรงเรียนสามัคคีวิทยา บางบ่อ บางบ่อ
19 โรงเรียนคลองหลุมลึก บางบ่อ บางบ่อ
20 โรงเรียนวัดคอลาด บางบ่อ บางบ่อ
21 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บางบ่อ บางบ่อ
22 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ บางบ่อ บางบ่อ
23 โรงเรียนคลองสะบัดจาก บางบ่อ บางบ่อ
24 โรงเรียนวัดบางบ่อ บางบ่อ บางบ่อ
25 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส บางบ่อ บางบ่อ
26 โรงเรียนวัดนาคราช บางพลีน้อย บางบ่อ
27 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย บางพลีน้อย บางบ่อ
28 โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ บางพลีน้อย บางบ่อ
29 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว บางพลีน้อย บางบ่อ
30 โรงเรียนวัดโคธาราม บางเพรียง บางบ่อ
31 โรงเรียนวัดบางเพรียง บางเพรียง บางบ่อ
32 โรงเรียนวัดลาดหวาย บางเพรียง บางบ่อ
33 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย บ้านระกาศ บางบ่อ
34 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง บ้านระกาศ บางบ่อ
35 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ บ้านระกาศ บางบ่อ
36 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ บางบ่อ
37 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง เปร็ง บางบ่อ
38 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า เปร็ง บางบ่อ
39 โรงเรียนวัดกาหลง เปร็ง บางบ่อ 02-704-1208
40 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เปร็ง บางบ่อ
41 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี บางปลา บางพลี
42 โรงเรียนคลองบางกะสี บางปลา บางพลี
43 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางปลา บางพลี
44 โรงเรียนสาธิตบางนา บางปลา บางพลี
45 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา บางปลา บางพลี
46 โรงเรียนคลองบางกะอี่ บางปลา บางพลี
47 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ บางปลา บางพลี 02 -312-1405
48 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ บางพลีใหญ่ บางพลี
49 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่ บางพลี
50 โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง บางพลีใหญ่ บางพลี
51 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ บางพลีใหญ่ บางพลี
52 โรงเรียนคลองบางแก้ว บางพลีใหญ่ บางพลี
53 โรงเรียนอนุบาลศรีดรุณ บางพลีใหญ่ บางพลี
54 โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ บางพลี
55 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ บางพลี
56 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ บางพลีใหญ่ บางพลี 023122285
57 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ บางแก้ว บางพลี
58 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง บางแก้ว บางพลี
59 โรงเรียนอนุบาลสวนผัก บางแก้ว บางพลี
60 โรงเรียนไพรีขยาด บางแก้ว บางพลี
61 โรงเรียนครูบุญธรรมดอทคอม บางแก้ว บางพลี
62 โรงเรียนวัดหนามแดง บางแก้ว บางพลี
63 โรงเรียนอนุบาลมงคลทิพย์ บางแก้ว บางพลี
64 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว บางแก้ว บางพลี
65 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลง บางพลี 02-3641553
66 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม บางโฉลง บางพลี
67 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย บางโฉลง บางพลี
68 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลง บางพลี
69 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ บางโฉลง บางพลี
70 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด บางโฉลง บางพลี
71 โรงเรียนคลองลาดกระบัง ราชาเทวะ บางพลี
72 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี
73 โรงเรียนเทวะคลองตรง ราชาเทวะ บางพลี
74 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง ราชาเทวะ บางพลี
75 โรงเรียนวัดหนองปรือ หนองปรือ บางพลี
76 โรงเรียนอนุบาลอังสนา บางเสาธง
77 โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) บางเสาธง บางเสาธง
78 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ บางเสาธง บางเสาธง
79 โรงเรียนวัดเสาธงนอก บางเสาธง บางเสาธง
80 โรงเรียนละมูลรอดศิริ บางเสาธง บางเสาธง
81 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ บางเสาธง บางเสาธง
82 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางเสาธง บางเสาธง
83 โรงเรียนอนุบาลเกวลิน บางเสาธง บางเสาธง
84 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี 2 บางเสาธง บางเสาธง
85 โรงเรียนวัดบัวโรย บางเสาธง บางเสาธง
86 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง บางเสาธง บางเสาธง 02-707-0600
87 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 บางเสาธง บางเสาธง
88 โรงเรียนสมุทรพิทยาคม บางเสาธง บางเสาธง
89 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร บางเสาธง บางเสาธง
90 โรงเรียนอนุบาลวชิรา บางเสาธง บางเสาธง
91 โรงเรียนเคหะบางพลี บางเสาธง บางเสาธง
92 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี บางเสาธง บางเสาธง
93 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ บางเสาธง บางเสาธง
94 โรงเรียนปากคลองมอญ ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง
95 โรงเรียนวัดหัวคู้ ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง
96 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง
97 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง