ผู้บริหาร

นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การจัดทำเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ไม่ดี
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/07/2015
ปรับปรุง 01/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 742394
Page Views 1010434
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) คลองด่าน บางบ่อ
2 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คลองด่าน บางบ่อ
3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ คลองด่าน บางบ่อ
4 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร คลองด่าน บางบ่อ
5 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส คลองด่าน บางบ่อ
6 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ (ประชาสรรค์) คลองด่าน บางบ่อ
7 โรงเรียนวัดสีล้ง คลองด่าน บางบ่อ 023316474
8 โรงเรียนวัดสร่างโศก คลองด่าน บางบ่อ
9 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม คลองด่าน บางบ่อ 021838828
10 โรงเรียนอนุบาลพูลโภคผล คลองด่าน บางบ่อ
11 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง คลองด่าน บางบ่อ
12 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา คลองนิยมยาตรา บางบ่อ
13 โรงเรียนคลองพระยานาคราช คลองนิยมยาตรา บางบ่อ
14 โรงเรียนคลองกระแซงเตย คลองสวน บางบ่อ
15 โรงเรียนตลาดคลองสวน คลองสวน บางบ่อ
16 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ บางบ่อ บางบ่อ
17 โรงเรียนวัดคอลาด บางบ่อ บางบ่อ
18 โรงเรียนวัดบางบ่อ บางบ่อ บางบ่อ
19 โรงเรียนคลองสะบัดจาก บางบ่อ บางบ่อ
20 โรงเรียนชุมชนบางบ่อ บางบ่อ บางบ่อ
21 โรงเรียนสามัคคีวิทยา บางบ่อ บางบ่อ
22 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บางบ่อ บางบ่อ
23 โรงเรียนคลองกันยา บางบ่อ บางบ่อ
24 โรงเรียนคลองหลุมลึก บางบ่อ บางบ่อ
25 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส บางบ่อ บางบ่อ
26 โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ บางพลีน้อย บางบ่อ
27 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย บางพลีน้อย บางบ่อ
28 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว บางพลีน้อย บางบ่อ
29 โรงเรียนวัดนาคราช บางพลีน้อย บางบ่อ
30 โรงเรียนวัดลาดหวาย บางเพรียง บางบ่อ
31 โรงเรียนวัดโคธาราม บางเพรียง บางบ่อ
32 โรงเรียนวัดบางเพรียง บางเพรียง บางบ่อ
33 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง บ้านระกาศ บางบ่อ
34 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย บ้านระกาศ บางบ่อ
35 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ บ้านระกาศ บางบ่อ
36 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ บางบ่อ
37 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เปร็ง บางบ่อ
38 โรงเรียนวัดกาหลง เปร็ง บางบ่อ 02-704-1208
39 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า เปร็ง บางบ่อ
40 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง เปร็ง บางบ่อ
41 โรงเรียนคลองบางกะสี บางปลา บางพลี
42 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี บางปลา บางพลี
43 โรงเรียนคลองบางกะอี่ บางปลา บางพลี
44 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางปลา บางพลี
45 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา บางปลา บางพลี
46 โรงเรียนสาธิตบางนา บางปลา บางพลี
47 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ บางปลา บางพลี 02 -312-1405
48 โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ บางพลี
49 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ บางพลี
50 โรงเรียนอนุบาลศรีดรุณ บางพลีใหญ่ บางพลี
51 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ บางพลีใหญ่ บางพลี
52 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ บางพลีใหญ่ บางพลี 023122285
53 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ บางพลีใหญ่ บางพลี
54 โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง บางพลีใหญ่ บางพลี
55 โรงเรียนคลองบางแก้ว บางพลีใหญ่ บางพลี
56 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่ บางพลี
57 โรงเรียนไพรีขยาด บางแก้ว บางพลี
58 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ บางแก้ว บางพลี
59 โรงเรียนอนุบาลสวนผัก บางแก้ว บางพลี
60 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว บางแก้ว บางพลี
61 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง บางแก้ว บางพลี
62 โรงเรียนวัดหนามแดง บางแก้ว บางพลี
63 โรงเรียนครูบุญธรรมดอทคอม บางแก้ว บางพลี
64 โรงเรียนอนุบาลมงคลทิพย์ บางแก้ว บางพลี
65 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด บางโฉลง บางพลี
66 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ บางโฉลง บางพลี
67 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม บางโฉลง บางพลี
68 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลง บางพลี 02-3641553
69 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลง บางพลี
70 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย บางโฉลง บางพลี
71 โรงเรียนคลองลาดกระบัง ราชาเทวะ บางพลี
72 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง ราชาเทวะ บางพลี
73 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี
74 โรงเรียนเทวะคลองตรง ราชาเทวะ บางพลี
75 โรงเรียนวัดหนองปรือ หนองปรือ บางพลี
76 โรงเรียนอนุบาลอังสนา บางเสาธง
77 โรงเรียนละมูลรอดศิริ บางเสาธง บางเสาธง
78 โรงเรียนวัดเสาธงนอก บางเสาธง บางเสาธง
79 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี บางเสาธง บางเสาธง
80 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางเสาธง บางเสาธง
81 โรงเรียนวัดบัวโรย บางเสาธง บางเสาธง
82 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร บางเสาธง บางเสาธง
83 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี 2 บางเสาธง บางเสาธง
84 โรงเรียนเคหะบางพลี บางเสาธง บางเสาธง
85 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ บางเสาธง บางเสาธง
86 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 บางเสาธง บางเสาธง
87 โรงเรียนสมุทรพิทยาคม บางเสาธง บางเสาธง
88 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ บางเสาธง บางเสาธง
89 โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) บางเสาธง บางเสาธง
90 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง บางเสาธง บางเสาธง 02-707-0600
91 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ บางเสาธง บางเสาธง
92 โรงเรียนอนุบาลเกวลิน บางเสาธง บางเสาธง
93 โรงเรียนอนุบาลวชิรา บางเสาธง บางเสาธง
94 โรงเรียนปากคลองมอญ ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง
95 โรงเรียนวัดหัวคู้ ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง
96 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง
97 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง