จัดซื้อ - จัดจ้าง
จัดซื้อ-จัดจ้าง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.73 KB