คณะผู้บริหาร

นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรศักดิ์ ทองแท้
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา