คณะผู้บริหาร

นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา