แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท
1.คู่มือแนวปฏิบัติอปท.เพื่อคุ้มครองเด็กช่วงโควิด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.28 MB
2.แผ่นพับสำหรับ อปท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.26 MB
3.แผ่นพับสำหรับ อสม.-อพม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.44 MB