ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง มอบวุฒิบัตร โดยนายชำนาญ  โพธิ์เอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  และเพื่อนพี่น้องร่วมสถาบันทำการบูมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา ทุกคนล้วนมีความสุขกันถ้วนหน้า
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2561,13:54   อ่าน 368 ครั้ง