ภาพกิจกรรม
วันไหว้ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  ที่ลานจัดกิจกรรมโรงเรียนวัดเสาธงกลาง โดยมี นายชำนาญ  โพธิ์เอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น และศิษย์เก่า นำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรม เช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครูการไหว้ครูมวย เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาของศิลปะมวยไทย เป็นต้น 
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,14:08   อ่าน 325 ครั้ง