ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 2562
วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดเสาธงกลางจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้เห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยปีนี้มีคำขวัญว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนได้แสดงออก กิจกรรมการละเล่นต่าง ในงานนี้มีผู้ใหญ่ใจดี บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ได้มอบทุนการศึกษา และแจกขนม ของกินสำหรับเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลาง จึงขอกรอบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,17:46   อ่าน 280 ครั้ง