ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์รถดับเพลิงเพื่อล้างสนามหน้าโรงเรียน และฉีดยุงเพื่อป้องกันยุงลาย จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2562,11:14   อ่าน 308 ครั้ง