ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดเสาธงกลางส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23 พฤศจิกายยน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล1 - เยี่ยมเกษสุวรรณ เทศบาลนครสมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,09:26   อ่าน 231 ครั้ง