ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เลือกประธานนักเรียน
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้รู้จักคำว่า “ประชาธิปไตย” และเด็กๆได้เรียนรู้วิธีการเลือกตั้งและการยอมรับในนโยบายและคะแนนเสียงของเพื่อน ๆ ที่ได้เลือกประธานนักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,14:11   อ่าน 301 ครั้ง