ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จบรมพระราชินี"
วันนี้ 31 พ.ค.62 นายชำนาญ โพธิ์เอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ได้นำคณะครู อาจารย์ นักเรียนกว่า 450 คน ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 พร้อมลงนามถวายพร ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ นายชำนาญ โพธิ์เอม นำกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 ข้าพระพุทธเจ้า นายชำนาญ โพธิ์เอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต่างปลื้มปิติและชื่นชมโสมนัส ในพระบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ เป็นสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินีพระเกียรติยศสมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณี ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เป็นอเนกประการปฎิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกรในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต่ฝ่าละอองธุลีพระบาท เจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมมายุยิ่งยืนนานทรงเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,14:19   อ่าน 529 ครั้ง