ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ลอยกระทง
ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณ ได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เช่น เพื่อเป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ประเพณีลอยกระทงของไทยจะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมอันดีงามนี้คงอยู่สืบไป นักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลาง นำโดยนายชำนาญ  โพธิ์เอม และคณะครู ได้ร่วมกันทำกระทง เพื่อจำหน่ายในคืนวันลอยกระทงเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,11:06   อ่าน 84 ครั้ง