ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ที่ลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดเสาธงกลาง จังหวัดสมุทรปราการ นายชำนาญ  โพธิ์เอม  ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวัดเสาธงกลาง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เป็นวันสำคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี ในการนี้ นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง กล่าวรายงาน และนำคณะกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ร่วมประกอบพิธีพวงมาลาและถวายราชสดุดี 
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2562,08:17   อ่าน 100 ครั้ง