ภาพกิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดในสถานศึกษา ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลางร่วมมือกับ สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และตระหนักถึงโทษของสิ่งเสพติด โดยมีนายชำนาญ  โพธิ์เอม และพ.ต.ท.สยุมภู ภักดีพุทธารักษ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมการอบรมในวันที่ 13 สิงหาคม  2563 ณ อาคารมัธยม โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,16:43   อ่าน 135 ครั้ง