ภาพกิจกรรม
ลูกเสือจราจร รุ่นที่ 3/2563
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ร่วมกับ สถานีตำรวจบางเสาธง จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายจราจร และการใช้รถใช้ถนน อย่างปลอดภัย เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด ในการปฏิบัติหน้าที่การอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจร  พร้อมทั้งจัดตั้งเครือข่ายการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรของลูกเสือ ในสถานศึกษา นอกจากนี้โครงการลูกเสือ เนตรนารี จราจร ยังจะช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดทัศนคติที่ดีของกิจกรรมลูกเสือจราจรมากยิ่งขึ้น และยังส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้และการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย 
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,17:36   อ่าน 235 ครั้ง