ภาพกิจกรรม
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จากโรงเรียนต่าง ๆ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ร่วมกันต้อนรับนายสุรศักดิ์  ทองแท้ มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ด้วยความยินดี 
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,17:31   อ่าน 245 ครั้ง