ภาพกิจกรรม
Zero Waste ขยะ = ศูนย์
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สนองนโยบายการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2564 โดยนายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง นายสุรศักดิ์ ทองแท้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ให้แนวทางการสร้างจิตสำนึก ทิ้งขยะให้ถูกที่ โรงเรียนสะอาด ปราศจากขยะ กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ใช้กระบวนการจากห้องเรียนสู่ชุมชน3Rs ดังนี้
 1.ผู้เรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น เวรรับผิดชอบการทำความสะอาดของคณะสี, รักษาความสะอาดของห้องเรียนตนเอง
 2.ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษาสิ่งเเวดล้อมในโรงเรียน เช่น การทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกต้อง, ช่วยตักเตือนเพื่อนที่ทิ้งขยะไม่ลงถัง, จิตสำนึกเก็บขยะเมื่อเห็น
 3.เห็นคุณค่า ราคาขยะ โดยวางแนวทางให้แต่ละคณะสีสะสมขยะมีราคาและนำจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาบริหารสู่คณะสี ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเก็บขวดกระป๋องเพื่อนำรายได้มาสมทบกิจกรรมกีฬาสี
      อีกทั้งมีแนวทางสร้างนวัตกรรมจากขยะ ในปี 2564-2565 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2564,22:23   อ่าน 53 ครั้ง