ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) และตัวแทนคณะครู รดน้ำอวยพรผู้ใหญ่ในชุมชน
นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) และนางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์ ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ไปรดน้ำขอพร จากผู้ใหญ่ ผู้มีอุปการะคุณ ผู้อุปถัมภ์ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) เพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2564,15:47   อ่าน 169 ครั้ง