ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมอบรมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 5 เข้าร่วมอบรมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกขยะ การทิ้งขยะให้ถูกถัง และมีบริษัทเบอร์ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด มาทำกิจกรรม โครงการลดขยะชุมชน ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว "แยก แลก ทิชชู" ซึ่งนักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้รับความรู้และสนุกสนาน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตได้
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,16:27   อ่าน 35 ครั้ง