ภาพกิจกรรม
ขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้างทักษะกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลาง
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,11:54   อ่าน 44 ครั้ง