ภาพกิจกรรม
การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)ของนักเรียน ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดเสาธงกลางได้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ซึ่งนายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลางเป็นประธานสนามสอบ โดยมีนางสาวสนธยา ผลหมู่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สมุทรปราการ เขต 2 มาติดตาม ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่าง
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,11:59   อ่าน 42 ครั้ง