ภาพกิจกรรม
วันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง(พิทักษ์ประชาสรรค์)ได้จัดกิจกรรม "วันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา2563 "เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยมีนายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีการมอบวุฒิบัตร การแสดงจากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ของโรงเรียนและหลวงปู่ขาว บายศรีสู่ขวัญ ร้องเพลงมาร์ทโรงเรียน และถ่ายรูปร่วมกัน
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,12:46   อ่าน 80 ครั้ง