ภาพกิจกรรม
มอบโทรทัศน์ จากทีมรักษ์สหกรณ์
เนื่องจากทีมรักษ์สหกรณ์ มีความประสงค์ช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านขาดแคลนโทรทัศน์ ท่าน ผอ.กิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์ รอง ผอ.สุรศักดิ์ ทองแท้ และครูสัมฤทธิ์ พาศรี ครูประจำชั้น ได้ประสานส่งมอบโทรทัศน์ จากทีมรักษ์สหกรณ์ ให้กับครอบครัว เด็กหญิงณัฐธิดา บุญร่วม นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/1 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และรับข้อมูลข่าวสาร ทันต่อเหตุการณ์ต่อไป
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,11:08   อ่าน 146 ครั้ง