ภาพกิจกรรม
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นำโดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายดิเรก รื่นเริง ข้าราชการบำนาญ นายชำนาญ โพธิ์เอม ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง นางสาวประไพวรรณ ธีระพงษ์วัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางศุกรรญา ทรัพย์สิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการ ได้ออกติดตามประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ซึ่งประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็งของสถานศึกษา โดยมีนายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) นายสุรศักดิ์ ทองแท้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) คณะครู โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในการประเมิน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมให้ขอมูล และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในครั้งนี้ครับ

โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2564,10:13   อ่าน 60 ครั้ง