ภาพกิจกรรม
การประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563 (ปีที่ 3)
การประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจการประเมิน "สถานศึกษาปลอดภัย" ทุกท่านที่ได้เข้ามาประเมินวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  โดยนายกิตติศักดิ์  ปัจจวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ นายสุรศักดิ์  ทองแท้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู พาคณะกรรมผู้ตรวจการประเมิน การเดินเยี่ยมชมในสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ด้วยความยินดี 
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564,13:50   อ่าน 479 ครั้ง