ภาพกิจกรรม
การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การเตรียม ความพร้อมมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
               วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นายสมชัย  นิยันตัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การเตรียมความพร้อมมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาในสถานการณ์โรคระบาด  COVID-19 ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)
             โดยมีนายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน   ได้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ในครั้งนี้ ซึ่งมีนางนันทยา พรามเจริญ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงกลาง เป็นวิทยากร ให้ความรู้แนวทางมาตรการเตรียมความพร้อมความปลอดภัยของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด  COVID-19
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,20:29   อ่าน 207 ครั้ง