ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ได้จัดกิจกรรม“ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564” เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยมีการถ่ายรูปแสดงความยินดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนพร้อมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนและหลวงปู่ขาวที่วัดเสาธงกลาง
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,17:02   อ่าน 78 ครั้ง