ภาพกิจกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ) จังหวัดสมุทรปราการ มาบรรยายพิเศษ แนะแนว
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ) จังหวัดสมุทรปราการ มาบรรยายพิเศษ แนะแนวและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง ในการศึกษาต่อหรือการทำอาชีพ หลังจากเรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) เพื่อนำไปขยายผลและเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2565,17:00   อ่าน 27 ครั้ง