ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนบางเสาธง
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)เป็นสถานที่ในการจัด "ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนบางเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2"
ณ ห้องประชุม อาคารพิทักษากรณ์ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) เพื่อปรึกษาหารือ วางแผนในการบริหารสถานศึกษาและดำเนินการต่างๆของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางเสาธง
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2565,14:33   อ่าน 300 ครั้ง