ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดเสาธงกลางมีกำหนดการจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและจ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุพร้อมทั้งค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ขอแจ้งให้ผู้ปกครองโรงเรียนวัดเสาธงกลางทุกท่านทราบ
โรงเรียนวัดเสาธงกลางมีกำหนดการจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองมารับเงินและจ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุพร้อมทั้งค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ตามวัน เวลาที่กำหนด ดังนี้

**หากท่านไม่สะดวกในวันและเวลาที่กำหนดให้ติดต่อคุณครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 78 ครั้ง