ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคโควิด-19
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคโควิด-19 จัดทำร่วมกันโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขและองค์การทุนเพื่อเด็กและสหประชาชาติประเทศไทย โดยมีเนื้อหา ดังนี้

1. แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคโควิด-19 สำหรับประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือและประสานงานส่งเด็กให้เข้าถึงบริการได้อย่างทันเหตุการณ์


2. แผ่นพับ 4 ขั้นตอนพิทักษ์เด็ก


คลิกที่นี้เพื่อดูข้อมูล https://drive.google.com/drive/folders/1804KcKn3Y_D3tnbLP9zPPSaeWuC0jFTG?usp=sharing
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 193 ครั้ง