ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคโควิด-19
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 64
การทำวุ้นในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่ดี มีงานสร้างอาชีพ สร้างอนาคตในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิค-19
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 64
ทูตน้อยคอยเตือน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 64
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 64
โรงเรียนวัดเสาธงกลางมีกำหนดการจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและจ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุพร้อมทั้งค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 64
Zero Waste ขยะ = ศูนย์
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 64
ยินดีต้อนรับคุณนาทลัดดา นันทะเสน และคุณครูจิราพร กองเกิด
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 63
โครงการประกวดภาพวาดระบายสี จราจรในฝัน
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
3 เก็บ 3 โรค
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
แนวทางการรับนักเรียน ปี 63 สมัครออนไลน์ 3-12 พ.ค. 2563
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 63
ประกาศขายทอดตลาด
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 62
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 61
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 108 ล/59-ข (เขตพื้นที่แผ่นดินไหว) โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 59
ค่าเป้าหมาย โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ปี 2559
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 59