ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการรับนักเรียน ปี 63 สมัครออนไลน์ 3-12 พ.ค. 2563 (อ่าน 56) 19 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 85) 05 ก.พ. 63
ประกาศขายทอดตลาด (อ่าน 389) 15 ม.ค. 62
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ (อ่าน 668) 31 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 695) 08 ก.พ. 61
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 108 ล/59-ข (เขตพื้นที่แผ่นดินไหว) โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (อ่าน 741) 20 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 866) 20 ธ.ค. 59
ค่าเป้าหมาย โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ปี 2559 (อ่าน 777) 09 พ.ค. 59
การใช้มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ปี 2559 (อ่าน 811) 02 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดเสาธงกลางกลางเปิดรับสมัครนักเรียน (อ่าน 1054) 04 ก.พ. 59
เพลงมาร์ช โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (อ่าน 1193) 21 ธ.ค. 58
ยินดีกับนางนิรมล ศิริสมบัติ (อ่าน 933) 27 ต.ค. 58
ยินดีต้อนรับ นายชำนาญ โพธิ์เอม (อ่าน 935) 27 ต.ค. 58
การเพิ่มเติมรายชื่ิอศิษย์เก่า (อ่าน 763) 19 ก.ย. 58
งานเกษียณครูอุษา สุวรรณชาติ และครูสุวรรณ ด้วงสุข (อ่าน 802) 14 ก.ย. 58